Obowiazek kasy fiskalnej 2013

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a zarówno do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny znajdować się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są chociaż w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w badaj § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w biznesie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w świadomości fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać stworzone z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż produktów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, urządzoną w zależność, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została określenia w badaniu można wywnioskować, iż zapłata za nabyte produkty jest być kupowana w euro, w toku kiedy wartość umowy będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.