Gaszenie pozaru mgla wodna

Pożary, które stają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę kieruje się w mieszkaniach, w których objętość wynosi około 500 m3. Powinny to żyć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie potrafi żyć zastosowana, ze względu na jej gigantycznie niski ciężar właściwy, co przesuwa się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest kilka dobre i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich pobiera się parę wodną do ubezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy stawia się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna potrafi istnieć także wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym szczególnie aktywne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest doskonale dużo wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która wystawiana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.