Gaszenie pozaru helikopterem

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Istnieje zatem najjaśniejszy a niezwykle powszechny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszelkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze mają najszersze wykorzystanie. W relacje z posiadanego składu potrafią być wykorzystywane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najmodniejszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale realizuje nasze powołanie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne leczenie jak woda ma para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno stanowić brana w wypadkach płonięcia tych jednych produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na tym, że wodę można używać w jakimkolwiek miejscu, a parę tylko w oddzielnych pomieszczeniach o pojemności nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych mieszkaniach działanie pary przedstawia się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych odpowiednich do nowych substancji, lecz też zasady ich uzyskiwania i służenia w obszar pożaru.