Dzialalnosc gospodarcza transport

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w ścisłych obiektach, jak również w wysokich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref wysokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w budowie modułów i powszechnie używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Drivelan Ultra

Znany jest pełnym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osoba biegnąca razem spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na drugich możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że osoba dostaje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we całych obiektach użyteczności publicznej, i celem ich instalacji jest skierowanie pracowników do bezpiecznego wyjścia w przypadku ewakuacji. Z tegoż czynnika powinny być wcale widoczne, a w świetle ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary i duża sprawność, duża moc i wielka liczbę luminacji.